Priėmimo tvarka ir sąlygos

Į mokyklą vaikai priimami nuo 5-6 metų.

Priimant mokinius į 2-12 klases būtinas įgyto išsilavinimo pažymėjimas taip pat patikrinamos moksleivio žinios.

Mokykloje mokslas mokamas. Mokesčio dydį ir tvarką nustato steigėjas.

Reikalingi dokumentai: 

  • Tėvų ( įtėvių, globėjų ) prašymas
  • Vaiko gimimo liudijimas
  • Sveikatos pažyma
  • Fotonuotrauka