Mokymas ir ugdymas

☆ visų pakopų išsilavinimas:

    • ikimokyklinis (5-6 m.)
    • pradinis (1-4 kl.)
    • I-osios dalies pagrindinis (5-8 kl.)
    • II-osios dalies pagrindinis (9-10 arba I-II gimn. klasės)
    • vidurinis (11-12 arba III-IV gimn. klasės)


  klasėje vidutiniškai 12 moksleivių

  aukštų bei nestandartinių gebėjimų vaikų ir jaunuolių ugdymas, taikant individualias tradicines bei nestandartines programas ir diferencijuotą mokymą

  konsultantų (mokytojų, aukštųjų mokyklų lektorių, praktinės veiklos asmenų) grupė, teikianti pagalbą:

      • rengiantis brandos egzaminams
      • renkantis profesiją (specialybę)
      • taikant praktiškai teorines žinias
      • rengiantis tarptautiniams ir respublikiniams projektams, dalyvaujant olimpiadose, konkursuose


☆ 
 logopedo pamokos, netaisyklingos laikysenos koregavimas

Laisvalaikio veikla

(iki 18 val.)

  Diskusijų klubas „Prie knygos ir arbatos“

  Dailiųjų odos darbų studija

  Keramikos studija

  Matematikų klubas

  Šokio ir judesio teatras

☆  Dramos studija

☆  Informatikų klubas

☆  Dailės studija

  Pianino ir dainavimo studija

☆  Gitaros studija

  Krepšinio klubas

☆  Plaukimas

  Šachmatų klubas

☆  Įdomioji chemija

  „Žodis – ne žvirblis“ (jaunųjų žurnalistų klubas)

☆  Kalbų studijos ir būreliai:  anglų, rusų, italų, vokiečių, ispanų, prancūzų, skandinavų kalbos

Mokyklos darbo laikas

Pradinė mokykla:      7.30 – 18 val.

Vidurinė mokykla:     7.30 – 18 val.

Pamokų pradžia:        8.30 val.

Pamokų laikas

1 pamoka – 8.30 – 9.15

2 pamoka – 9.25 – 10.10

3 pamoka – 10.20 – 11.05

4 pamoka – 11.15 – 12.00

5 pamoka – 12.30 – 13.15

6 pamoka – 13.25 – 14.10

7 pamoka – 14.20 – 15.05